Tags

, , , ,

68% van de Nederlanders vindt zijn eigen levensverhaal interessant genoeg om in boekvorm te worden gegoten, las ik in de Linda. Maar tussen willen en doen zitten vaak nog een hoop drempels die meestal niet allemaal genomen worden en da’s jammer!

Levensverhalen: niet voor ieders ogen bestemd
Misschien is je eerste reactie als je dit leest ‘Wat een onzin, dat zal wel niet bijster interessant zijn die verhalen van gewone mensen’. Aan de ene kant heb je gelijk: niet iedereen zal het verhaal van je buurvrouw even interessant vinden, maar dit soort levensverhalen zijn dan ook vooral bestemd voor een specifieke doelgroep. Familie bijvoorbeeld en vrienden. En als je buurvrouw binnenkort naar een verzorgingshuis gaat, kan het verhaal hulpverleners ook helpen om op de juiste manier om te gaan met haar.

Vragen aan je ouders
In de afgelopen weken ben ik met twee levensverhalen bezig geweest. Deze twee mensen zijn rond de 60 en wat ik van hen hoorde, was dat ze het jammer vonden dat ze bepaalde dingen niet meer konden navragen bij hun ouders. Vroeger dachten ze er niet aan en toen ze zelf kinderen kregen, hadden ze het te druk. Het levensverhaal van hun ouders op papier had uitkomst kunnen bieden!

Levensverhalen: win-winsituatie
Om hun eigen kinderen zo veel mogelijk onbeantwoorde vragen te besparen, zijn ze aan de slag gegaan met hun eigen levensverhaal. Zo’n verhaal levert niet alleen hun kinderen iets op; vooral voor henzelf heeft het hele proces van interviews, nadenken over vroeger en terugblikken veel opgeleverd. “Je beleeft leuke ervaringen nog een keer en omdat je door de vragen ‘gedwongen’ wordt, denk je over dingen na waar je normaal niet bij stil staat.”

Eigen ontwikkeling in beeld
Een levensverhaal laat ook zien hoe je jezelf ontwikkeld hebt en plaatst negatieve ervaringen in een ander perspectief. “Ik heb me door het levensverhaal heen zien opbloeien van onzeker meisje tot een vrouw die goed voor zichzelf op kan komen. Dat wist ik allemaal al wel natuurlijk, maar door er bij stil te staan, beséf je ook weer welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. Dat vind ik waardevol.”

Levensboek voor je pensioen? Doen!
Je levensverhaal laten schrijven is vaak een grote stap voor mensen, het voelt misschien wat dikdoenerig aan. ‘Kijk die eens, wat een kapsones met z’n eigen levensverhaal’. Maar waarom zou je niet in jezelf investeren? Een levensboek is een prachtig middel om een periode in je leven af te sluiten. Zo rond het pensioen komt er een nieuwe levensfase in zicht, met andere verantwoordelijkheden en bezigheden. Hoe kun je zo’n nieuwe periode beter in gaan, dan door de vorige af te sluiten en vooruit te kijken?

Zelf schrijven of toch maar niet
Sommige mensen schrijven zelf hun levensverhaal op. Ideaal als je van schrijven houdt! Maar wat als je je halverwege realiseert dat schrijven toch niet helemaal je ding is? Neem iemand in de arm die het voor je kan schrijven. Zonde als al het werk dat je al gedaan hebt voor niets is geweest.

Blik terug op jouw verhaal en laat je kinderen meegenieten!

www. lelixxor.nl

Advertenties