Tags

,

Als niemand je begrijpt, zou dat best wel eens aan jezelf kunnen liggen. Jij bent enthousiast over je vak, bent er de hele dag mee bezig en gaat er mee naar bed. Voor jouw klanten is dat echter een heel ander verhaal. Voor mensen op verjaardagsfeestjes ook. Als je niet alleen met vakgenoten omgaat, is het dus belangrijk dat je begrijpelijk kunt vertellen wat je doet. In deze blogpost lees je hoe je beter begrepen wordt.

Begrijpelijke taal
Engelse termen zijn populair. Afkortingen ook. En misschien hebben ze voor jou geen geheimen, voor je klanten is het abracadabra. Deze maand struikel ik er ook weer over tijdens de interviews. Ik noem er een paar: AZR, MAZ, MUT, casemanager, materiële controle, bovenbudgettaire hulpmiddelen. Soms kun je met logisch nadenken een eind komen, maar wat er precies bedoeld wordt, is niet meteen duidelijk. Na een paar van dit soort termen of onduidelijke woorden, haken mensen af. Ze zijn immers niet aan het puzzelen, maar een tekst aan het lezen. Vraag je dus af of de woorden die je gebruikt begrijpelijk zijn voor een leek.

Begrijpelijke inhoud
Ok, je bent zo ver: je vermijdt vaktaal en als het echt niet anders kan, leg je ingewikkelde termen uit. Nu moet het dus helemaal goed komen met je tekst. Nee dus, want een begrijpelijke inhoud heeft niet alleen te maken met begrijpelijke taal. Het is zeer waarschijnlijk dat de achtergrondinformatie die jij hebt, niet dezelfde informatie is die jouw lezers (of toehoorders) hebben. Zaken die jij bekend veronderstelt, zijn dat misschien helemaal niet. Op het moment dat je denkt ‘Dat weet toch iedereen’, moet je je serieus afvragen of dat inderdaad zo is. Ga niet te snel of te diep en sla geen stappen over in je verhaal.

Houd het kort
Nieuwe informatie heeft tijd nodig om te bezinken. Overspoel je lezers dus niet met wagonladingen begrijpelijke informatie, want dat heeft geen zin. Less is ook in dit geval more. Geef alleen de informatie die op dit moment van toepassing is en probeer in geen geval te volledig te zijn. Dat is meestal moeilijker dan je denkt!

Moeite met begrijpelijke teksten schrijven die ook nog eens lekker lezen? Ik help je graag! Stuur een e-mail naar welkom@lelixxor.nl.

Advertenties