Tags

, , , ,

Maar liefst een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door stress op de werkvloer, zo liet minister Asscher onlangs weten. Daarom presenteerde hij op 13 mei een vierjarenplan dat deze beroepsziekte moet aanpakken.

De komende jaren wordt er extra gelet op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. Er komt een Week van de Werkstress en de minister moedigt aan om afspraken over de aanpak van werkdruk in cao’s op te nemen. In het complete pakket aan maatregelen zie ik heel kort iets staan over werkplezier, maar ik mis iets. Ik mis ‘werken vanuit je DNA’.

Sommige medewerkers lopen meer risico
Bepaalde werknemers zijn namelijk gevoeliger voor stress dan anderen. En dat probleem wordt niet zomaar opgelost door extra te letten op werkdruk, agressie of werktijden. Het probleem zit dieper; we moeten kijken naar waar het probleem begint. De reden waarom sommige werknemers eerder thuis komen te zitten dan anderen heeft mijns inziens alles te maken met het DNA van de organisatie en dat van de individuele medewerker.

Het DNA is de identiteit van een persoon of organisatie. Bepalende elementen in het DNA zijn: waar je vandaan komt, waar je naartoe wilt, volgens welke waarden je wilt werken, waar je goed in bent en wat je drijft. Geen vragen waar iedereen zomaar een antwoord op heeft, maar wel essentieel als je wilt ontdekken welke medewerkers een verhoogd risico lopen om uit te vallen. Medewerkers die niet vanuit hun DNA kunnen werken, omdat dit niet past binnen de organisatie of de functie, lopen een grotere kans om ziek thuis te komen zitten.

Minder last van klachten
Wanneer een medewerker zijn ei niet kwijt kan in zijn functie zorgt dat voor frictie. Natuurlijk kunnen sommige mensen hun pensioen halen op deze manier, bijvoorbeeld door naast het werk activiteiten te ontplooien die wel bevredigend zijn of door simpelweg de blik op oneindig te zetten en voornamelijk op wilskracht of verantwoordelijkheidsgevoel te werken (bedenk eens even wat een potentieel de werkgever hier onbenut laat…). Maar dit zijn wel de mensen die een verhoogd risico lopen. Hoe meer de werkdruk toeneemt, hoe eerder deze mensen afvallen en de ziektewet in gaan.

Medewerkers die wél voldoening uit hun werk halen, omdat ze hun passie erin kwijt kunnen of kunnen werken aan iets dat zij belangrijk vinden op een manier die bij hen past, hebben veel minder snel last van klachten, blijkt uit verschillende onderzoeken.

DNA leidend
Of een medewerker vanuit zijn DNA kan werken, hangt voor een groot deel af van de organisatie. In het ideale geval sluiten het DNA van de organisatie en dat van de medewerker naadloos op elkaar aan. Dat betekent twee dingen: de organisatie kent haar eigen identiteit én handelt hier naar, bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuw personeel.

In de sollicitatieprocedure wordt niet alleen naar het cv gekeken, maar ook of de medewerker past bij de cultuur van de organisatie. Zijn de nieuwe werknemer en het bedrijf uit hetzelfde hout gesneden? Kennen ze dezelfde ‘drive’ en passie? Pas als het antwoord op deze vragen positief is, kan de kandidaat aangenomen worden. Past de kandidaat niet bij de organisatie, dan gaat hij niet door naar de volgende ronde ondanks een wellicht geweldig cv. Helaas gaat het hier vaak al fout. Vaak leeft het DNA veel te weinig binnen een organisatie, laat staan dat het DNA leidend is bij het aannamebeleid.

Samen gaan voor hetzelfde
Uit jarenlang onderzoek blijkt dat organisaties die hun identiteit kennen en daar consequent naar handelen vele malen succesvoller zijn dan organisaties die weinig aandacht en interesse hebben voor wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze naar streven. Bedrijven die vanuit hun DNA werken, hebben een gezamenlijk (hoger) doel. Dat zorgt voor verbinding. Het gevoel samen voor hetzelfde te gaan en je als medewerker verbonden te weten met je collega’s en de organisatie als geheel is essentieel voor plezier in je werk.

Bovendien geeft het werken aan een hoger doel zin aan het werk en dat zorgt voor voldoening. Werkplezier, zingeving en voldoening zijn belangrijke factoren voor het verminderen van ziekteverzuim en het goed uitvoeren van het werk en het bedienen van klanten. Daarnaast heeft een organisatie die vanuit haar DNA werkt een duidelijke focus. Het is duidelijk wat er van medewerkers verwacht wordt en waar het bedrijf voor staat. Die duidelijkheid zorgt voor veiligheid; je weet waar je aan toe bent en wat jij kunt bijdragen aan het geheel. Geen wonder dus dat dit soort organisaties beter presteren dan andere.

Vertrouwen op je medewerkers
Het mooie is dat in een organisatie waar het DNA de leidraad is een andere dynamiek heerst. Als leiding weet je zeker dat je de juiste medewerkers binnengehaald hebt die hetzelfde nastreven als de organisatie. Dat betekent dat je minder regels, procedures en controles nodig hebt; vertrouwen is het sleutelwoord. Vertrouwen maakt dat werknemers vanuit hun eigen autonomie, kennis en ervaring beslissingen kunnen nemen. Deze elementen zijn ook essentieel voor het gevoel van welbevinden op het werk.

Een prachtig voorbeeld van een organisatie die cultuur haar eerste prioriteit heeft gemaakt en daardoor geweldige resultaten behaalt, is Zappos. Tien jaar na de oprichting behaalde deze online verkoper van schoenen, kleding en accessoires een omzet van één miljard dollar. Tony Hsieh, CEO van Zappos, verwoordt het als volgt: “Our number one priority is company culture. Our belief is that when you get the culture right, most of the other stuff like great customer service or building a long term enduring brand just happens naturally on its own.”

Geweldige resultaten
Het is niet zo vreemd dat werknemers stress ervaren als hun werk onvoldoende mogelijkheden geeft zichzelf te ontplooien, te werken aan iets dat men belangrijk vindt of waar men blij van wordt, in een organisatie die bij hen past. Er is dan maar een klein zetje nodig – ongezonde werktijden, drukte – waardoor iemand daadwerkelijk thuis komt te zitten. Alle maatregelen die de komende jaren genomen worden, zullen ongetwijfeld bijdragen aan minder stress op de werkvloer.

Ik ben er echter van overtuigd dat stress alleen drastisch en langdurig vermindert als het probleem bij de kern aangepakt wordt. Daarom pleit ik ervoor dat organisaties hun DNA gaan (her)ontdekken en leidend maken in hun bedrijfsvoering. Ik pleit ervoor dat werkgevers het DNA van hun werknemers serieus nemen. Wanneer organisaties én werknemers vanuit hun DNA gaan werken, zullen we versteld staan van de geweldige resultaten die dat oplevert.

Wil je weten wat werken vanuit je DNA in jouw organisatie kan betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Lisanne van de Weerdhof van L’eliXXor via 06-11343515 of welkom@lelixxor.nl.

Meer informatie? Lees verder:
Werken vanuit je DNA
Het geheim van succesvolle bedrijven


© Lisanne van de Weerdhof, juni 2014
Op dit artikel berust copyright. Wil je het geheel of gedeeltelijk overnemen? Neem dan contact met mij op via welkom@lelixxor.nl of 06-11343515.

Advertenties