Tags

, , , , , ,

Tijdens een proefles filosofie vertelde de docent: “Filosofie is voor mensen die lef hebben. Je moet het lef hebben naar jezelf te kijken en ook de dingen te zien die je eigenlijk niet wilt zien. Alleen zo kun je groeien als persoon.”

Voor organisaties geldt precies hetzelfde en dan komt er niet eens een cursus filosofie aan te pas. Je hoeft alleen maar open te staan voor andere verhalen en inzichten.

Mooie ontdekkingen
Die andere verhalen en inzichten kunnen je mooie dingen opleveren. Klanten kunnen bijvoorbeeld iets vertellen over je toegevoegde waarde of iets wat zij als ‘typisch jou’ ervaren waar je nog nooit bij stil had gestaan. Ik heb regelmatig gehad dat iemand mij iets vertelde waarvan ik dacht: “oh, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd, maar het klopt wel”. Dat zijn mooie ontdekkingen die je daarna bewust in kunt zetten.

Zeurpiet
Het kan ook andersom. Je kunt dingen te horen krijgen die je eigenlijk niet wilt horen. Het voelt als kritiek en daar zit je nou net niet op te wachten. Maar… is dat het wel? Je zou wat er gezegd wordt ook kunnen zien als nuttige informatie die je een andere kant laat zien of je helpt misstanden uit de weg te ruimen. Het is te makkelijk om klanten of medewerkers die iets zeggen wat je niet wilt horen met een etiket ‘zeurpiet’ of ‘negatieveling’ aan de kant te schuiven en verder te negeren. Dat kan bovendien tot kwalijke situaties leiden, zoals we hebben zien in het drama van Arthur Gotlieb en de NZa.

Teveel facetten voor één persoon
Wat maakt dat je niet zou willen luisteren naar andere verhalen? Wat zegt dat over jouw organisatie en over je eigen positie? Een organisatie en zelfs een persoonlijkheid hebben zoveel facetten dat het onmogelijk is dat één persoon al deze elementen kan overzien. Daar heb je simpelweg anderen voor nodig. Samen kun je tot een completer beeld komen, samen kun je beter worden.

Koester de moedigen
Degenen die de moed hebben om hun verhaal te doen, degene die het aan ‘t hart gaat dat er dingen niet goed gaan in de organisatie, dat zijn de mensen die je moet koesteren. Don’t kill the messenger.

Wees alert op de ‘andere’ verhalen, ze vertellen je iets over je DNA. Ze vertellen je iets over jezelf. Ze werpen licht op zaken die je zelf nog niet zag of wilde zien. Alleen door het lef te hebben de mooie én de kritische verhalen onder ogen te zien, kun je jezelf verder ontwikkelen. Zo behaal je betere resultaten en ervaar je meer voldoening.

www.lelixxor.nl

Advertenties