Tags

, , , , , ,

DNA kent meerdere lagen en facetten. Om als ondernemer of organisatie op een goede manier met je DNA aan de slag te gaan, is het van belang deze verschillende elementen te kennen. Daarom de komende weken elke keer een nieuwe blog over dit onderwerp. Deze week: een introductie.

Ziekteverzuim, ontevreden klanten, klagende of onvoldoende betrokken medewerkers, slechte resultaten en gefrustreerde leiders. Hopelijk komen ze in jouw onderneming niet voor, maar de kans is groot dat je op enig moment met één van deze zaken geconfronteerd wordt.

Verschillende oorzaken kunnen bijdragen aan zo’n ongewenste situatie. Wat ik echter regelmatig merk, is dat één mogelijke oorzaak vaak niet opgemerkt wordt: een probleem met het DNA. Dat kan het DNA van de organisatie zelf zijn, het DNA van de leiders of dat van de medewerkers. Ook het ontbreken van inzicht in en kennis van het eigen DNA kan een oorzaak zijn.

Straffen en belonen
Het DNA is het fundament van een onderneming, maar als er naar oorzaken voor problemen gezocht wordt, dringt men meestal niet door tot in deze diepste laag. De antwoorden worden gezocht op gedragsniveau; er moet anders, efficiënter of effectiever gewerkt worden. Er wordt gestraft en beloond. Soms wordt zelfs overgegaan tot ontslag van iemand op een cruciale plek. Kortom, er wordt van alles gedáan, maar wordt er ook nagedacht?

Gedrag
Wordt er gekeken waarom medewerkers bepaald gedrag vertonen? Wordt onderzocht waarom juist deze manager de laan uitgestuurd wordt? Is het probleem werkelijk opgelost als het gedrag veranderd is? Of vertonen medewerkers het gewenste gedrag, omdat ze het gevoel hebben aan het kortste eind te trekken?

Kijken naar het DNA
Als alle andere mogelijke oorzaken van het probleem onvoldoende wijzen naar een oplossing, is het zeker rendabel naar het DNA te kijken. Ga na wat het DNA van de organisatie is, hoe medewerkers en leiders daarin passen en of zij voldoende vanuit hun eigen DNA kunnen werken.

Mogelijke problemen
Mogelijke problemen die je kunt tegenkomen: als het organisatie-DNA onbekend is, dan is het lastig de juiste mensen aan te nemen, want wie zijn dan die juiste mensen? En wat mogen klanten van je verwachten? Of medewerkers kunnen binnen de organisatie onvoldoende vanuit hun eigen DNA werken, omdat ze eigenlijk niet bij het bedrijf passen. Dat leidt tot klagende medewerkers en ziekteverzuim. Een andere mogelijkheid is een leider die vooral zijn eigen DNA volgt en met zijn overtuigingen waardevolle initiatieven belemmert die fantastisch passen binnen het organisatie-DNA.

Je ziet: als je het binnen een bedrijf hebt over DNA, kan dat van alles betekenen. Over wiens DNA heb je het eigenlijk en in hoeverre is dat DNA bekend? There’s more to explore… 

www.lelixxor.nl

Advertenties