Tags

, , , , ,

De tijd van luisteren naar wat de baas zegt, heeft zijn langste tijd wel gehad. Je ziet een verschuiving dat de baas nu weleens wil luisteren naar wat zijn werknemers te zeggen hebben. Meer en meer groeit het besef dat er wellicht de afgelopen jaren te weinig gebruik is gemaakt van de kennis en kunde van medewerkers.

De trend is dat er meer ondernemerschap wordt verwacht en meer zelfsturing. Ook al ben je gewoon in loondienst, toch is het de bedoeling dat je de ondernemer in jezelf naar boven laat komen. Wat zou je doen als dit je eigen toko was?

Je ziet het in de zorg waar steeds meer met zelfsturende teams wordt gewerkt. Ook bij klanten in andere sectoren zie ik hetzelfde gebeuren. Het is mooi dat vakmanschap en professionaliteit weer meer op waarde worden geschat en dat de autonomie daarmee groter wordt.

Wanneer doe je het goed?
Toch zijn er twee dingen waar je als werkgever en werknemer rekening mee moet houden. Als er verwacht wordt dat je als werknemer meer initiatief neemt, jezelf en je organisatie goed weet te verkopen en meedenkt over de koers van het bedrijf, dan betekent dat ten eerste dat het verhaal van de organisatie helder moet zijn. Iedere medewerker moet weten wat de organisatie belangrijk vindt, wat ze haar klanten belooft en waarom de organisatie doet wat ze doet. Zonder die gezamenlijke basis (of dat kader, zo je wilt) is het lastig om initiatieven te ontplooien. Want… wanneer doe je het dan goed of juist niet? Uiteraard is het nodig dat het verhaal van de organisatie in woorden en daden met elkaar overeenstemt.

Zelfkennis essentieel
Het tweede dat essentieel is, is dat de medewerker zijn of haar eigen verhaal kent. Iemand die zijn eigen verhaal niet kent, zal zich wellicht verloren voelen in een organisatie waar het steeds meer uit jezelf moet komen. Met alle gevolgen van dien. Het is van belang dat je als medewerker weet wat jij belangrijk vindt, waar je goed en minder goed in bent, wat je drijft in jouw werk en hoe je dat kunt doen in de organisatie waar je werkt. Zo kun je je verbinden aan het verhaal van de organisatie. Zo kun je initiatieven ontplooien waarmee je recht doet aan jouw kwaliteiten en wat jij belangrijk vindt. In verbinding met jezelf en de organisatie voel je je vrij om vanuit jouw professionaliteit en vakmanschap een bijdrage te leveren, waarmee je waarde toevoegt voor de klant. Dat geeft zin en voldoening van je werk.

www.lelixxor.nl

Advertenties